Politica de confidențialitate

Regulamentul (UE) 2016/679


Din 25 mai 2018 privind toți cetățenii ai Uniunii Europene intră în vigoare regulamentul nou privind protecția datelor personale – Regulamentul (UE) 2016/679.

Politica  firmei " Obuvki Trade" EOOD privind protecția și confidențialitatea Datelor personale,  descrie modul în care păstrăm, prelucrăm și protejăm informațiile personale, furnizate de catre client în legătură cu utilizarea serviciilor noastre. Această politica este o parte integrantă din Condițiile generale privind utilizarea site-ului.

Dacă aveți întrebări sau comentarii legate de Politica noastra, va rugam sa luați legatura cu noi.  Pe pagina noastră veți gasi Date de contact, informații privind modalitatea de a ne contacta.

Vă rugăm sa luați la cunoștința cu atenție informațiile expuse legate de Politica noastra,  înainte de a utiliza serviciile noastre.

Este important de a cunoaște următoarele:

• Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs personale prin modalitatea descrisă în Politica noastra, vă rugăm sa nu ni-le furnizați . Furnizarea datelor personale este doar cu acceptul dvs, în vederea utilizării serviciilor Platformei noastre sau pentru accesarea acestora. Refuzul dvs de a ne furniza datele personale necesare pentru utilizarea serviciilor platformei noastre ar însemna refuz de a utiliza serviciile sau funcționalitățile respective.

• În anumite cazuri acordul dvs privind utilizarea Datelor personale ar putea să nu fie necesar, dacă există alte temei legale, precum: respectarea obligațiilor legale ale Administratorului; necesitatea de realizarea unor contract etc.

• Autoritatea de control privind protecția datelor personale este: Comisia pentru protecția datelor personale.

I. NOȚIUNI

SOCIETATEA sau ADMINISTRATORUL: " Obuvki Trade" EOOD, CUI: 202794255

, cu sediu și adresa de administrare: Bulgaria, orașul Gabrovo, str. "Uspeh" nr.1.

DATE PERSONALE: Orice informații referitoare la o persoană fizică, identificată sau care ar putea fi identificată direct sau indirect printr-un număr de identificare sau unul sau mai multor semne specifice.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE: Reprezintă orice acțiuni sau totalitatea de acțiuni, care ar putea fi realizate cu datele personale prin mijloace automate sau de altă natură, precum culegerea, înregistrarea, păstrarea, organizarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea sau predarea, distribuirea, actualizarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

SUBIECT DE DATE PERSONALE: Orice persoană fizică a căror date personale sunt prelucrate.

PLATFORMĂ: Un software sau module de software care funcționează împreună, aflate în proprietatea Societății, care deservesc site-ul www.cavalerbg.com. Platforma include modele pentru:

Formarea conținutului din coșul de cumpărături al utilizatorului.

Posibilitatea de publicare feed back-ului.

Posibilitatea de a pune întrebări.

Secțiune de Chat.

Altele.


II. DATE PERSONALE

1. Tipurile de Subiecte pentru date personale, categorii de date prelucrate, Scopurile prelucrării datelor, Termen de păstrare

În funcție de modalitatea prin care persoanele utilizează Platforma noastră și furnizarea serviciilor prin intermediul său, ele se încadrează în câteva subdiviziuni, menționate mai jos. În funcție de ele, datele Subiecților sunt prelucrate în Registre de date personale separate, pentru fiecare dintre ele prelucrarea ar putea include diferite categorii de date, scopuri și teme, termene de păstrare, măsuri de protecție și altele.

Aceeași persoana s-ar putea încadra în mai multe dintre subdiviziunile menționate. De exemplu, fiecare Utilizator – Cumpărător este și Vizitator al site-ului.

2. Vizitator

• Vizitator este orice persoană, care încarcă în web browser-ul său o pagină care face parte din Platformă, sau care accesează diferite secțiuni și pagini (indiferent dacă o face prin introducerea directă a adresei electronice în browser sau prin link dintr-un alt site sau resursă de Internet).

• Categorii de date care ar putea fi prelucrate: Identificatori online, păstrate în ”cookie-uri” locale (cookies) pe dispozitivul / browser-ul vizitatorului; Date referitoare la locația, menționate de către vizitator; Date referitoare la țara/ oraș, bazate pe adresa IP a dispozitivului utilizatorului, parte integrantă din informațiile primite de fiecare web site; Informații referitoare la acțiunile subiectului realizate pe Platformă; Preferințele subiectului legate de aspecte specifice și setări ale funcționalităților platformei; Informații referitoare la tipul browser-ului/ dispozitivului folosit.

• Scopurile prelucrării: Asigurarea funcțiilor principale și auxiliare, necesare pentru funcționarea corectă și deplină a Platformei; Numărarea accesărilor Platformei; Asigurarea condițiilor necesare pentru aplicarea serviciilor pe platforme de marketing.

• Termen de păstrare: Până la expirarea valabilității fiecărui „cookie“ (până 1 an din momentul înregistrării sale), de pe purtătorul informațiilor respective, sau până la ștergerea sa de către subiectul de date, pe dispozitivul/ browser-ul căruia sunt păstrate.

• Teme legale privind prelucrarea datelor: Acord cu Politica privind ”cookie-urile”.

3. E-mail abonat

• E-mail abonat este fiecare Vizitator, care s-a abonat la buletinul electronic e-mail automat al Platformei, pentru primirea unor mesaje la e-mail, care conțin oferte comerciale și altele. Buletinul electronic e-mail se trimite direct de către Administratorul, fără utilizarea unor servicii de intermediari externi.

• Categorii de date care ar putea fi prelucrate: Nume complet, adresa E-mail, Date referitoare la locație, numar de contact, abonamente (buletine e-mail), la care vizitatorii se abonează – pentru primirea pe e-mail a unor tipuri diferite de informații de la Platformă, oferte comerciale și altele.

• Termen de păstrare : Până în 6 luni de la încetarea abonamentului de către abonatul sau de către Administratorul.

• Teme legale pentru prelucrarea datelor: Acord privind includerea la lista de destinatari (abonare la buletin e-mail).

III. Utilizator-Cumpărător

• Utilizator-Cumpărător este fiecare Vizitator, care prin intermediul mijloacelor tehnice ale Platformei încheie (sau solicită încheierea) unui Contract de vânzare cumpărare cu un anumit Comerciant – Vânzător, în vederea achiziționării de la distanță a unor servicii/ produse oferite de ultimul în cadrul Platformei (sau o acțiune similară).

• Categorii de date care ar putea fi prelucrate: Nume complet, Adresă, Număr de telefon, adresa E-mail, adresa IP, Informații privind cumpărările efectuate, Informații referitoare la acțiunile realizate de către subiectul de date pe Platformă.

• Scopurile prelucrării datelor: Asigurarea posibilității pentru realizarea unor cumpărări din Platformă, prin încheierea unor contracte de la distanță cu Comercianți – Vânzători; Furnizarea Comercianților – Vânzătorilor respectivi a unor informații legate de cumpărările astfel apărute  de cumpărători, necesare pentru realizarea contractelor încheiate și pentru livrarea serviciilor respective achiziționate.

• Termen de păstrare: 2 ani de la ultima cumpărare realizată de către Utilizatorul - Cumpărător.

• Teme legale pentru prelucrarea datelor: Realizarea unui contract cu Comerciantul – Vânzător, încheiat prin intermediul Platformei.


IV. Drepturile voastre

În cazul în care prelucrăm Datele voastre personale, dispuneți de următoarele drepturi, pe care le-ați putea exercita prin trimiterea unei cereri la adresa Societății, menționată mai sus, sau pe cale electronică – la adresa de e-mail: kavalerbg@gmail.com, sau prin pagina Date de contact:

• Dreptul de acces la Datele voastre personale: Aveți dreptul de a primi confirmarea din partea noastră cu privire la prelucrarea datelor voastre personale, și în cazul acesta, de acces la datele și informațiile voastre personale.

• Dreptul la modificarea datelor personale: Dacă constatați că datele personale, prelucrate de noi sunt incorecte, aveți dreptul de a solicita corectarea acestor date personale./p>

• Dreptul la ștergerea datelor personale (dreptul de a fi uitate): În anumite circumstanțe, precum de exemplu cazul în care datele voastre personale sunt prelucrate în mod ilegale sau dacă v-ați retras acordul în această privință (dacă prelucrarea datelor personale este bazată pe un acord) și nu sunt prezente teme pentru continuarea prelucrării acestora, aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor voastre personale.

• Dreptul la delimitarea prelucrării: În anumite circumstanțe, precum de exemplu dacă aveți îndoieli cu privire la exactitatea datelor voastre personale sau dacă v-ați opus scopului nostru letigim pentru prelucrarea datelor voastre personale, aveți dreptul de a ne solicita delimitarea prelucrării datelor voastre personale, până la găsirea unei soluții.

• Dreptul de opoziție împotriva prelucrării datelor: În anumite circumstanțe, precum de exemplu dacă aveți îndoieli cu privire la interesul nostru letigim de a prelucra datele voastre personale, aveți dreptul de a vă opune din considerente legate de situația voastră concretă, împotriva prelucrării datelor.

• Dreptul de transferabilitate a datelor: Dacă datele voastre personale sunt prelucrate prin mijloace automate cu acordul dvs sau în vederea îndeplinirii raporturilor noastre contractuale, aveți dreptul de a ne solicita de a vă prezenta datele personale în format usor de citit, folosind mijloacele electronice pentru transferarea acestora unui alt controlor de date.

• Dreptul la depunerea unei plângeri în fața unui organ de control: Aveți dreptul de a depune plângere legată de prelucrarea datelor voastre personale de noi la organul de control respectiv – Comisia pentru protecția datelor personale, sau unei instanțe.

ÎN TOATE ACESTE CAZURI V-AȚI PUTEA PRETINDE ACESTE DREPTURI PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI DE CONTACT CU NOI


V. Furnizarea Datelor personale unor persoane terțe

Societatea nu furnizează date unor persoane terțe, cu excepția următoarelor cazuri:

a. Furnizarea descrisă în articolul precedent, necesară încheierii contractului între Utilizatorul – Cumpărător și Comerciantul – Vânzător

b. În cazul în care avem obligația legală de a divulga sau a împărtăși date;

c. Dacă am obținut acordul Subiectului de date respectiv;

d. Datele pseudonimizate digital ale Vizitatorilor, Utilizatorilor și Abonaților Platformei ar putea fi furnizate în mod automat pentru servicii externe prestate de furnizorii noștri, integrate în cadrul Platformei în scopul îmbunătățirii gradului de vizitare a site-ului sau în scopuri promoționale. Mai multe informații referitoare la aceste servicii externe ați putea regăsi în Politica privind ”cookie-urile”, precum și în setările pentru refuzarea diferitelor tipuri de servicii. Asemenea refuz ar putea fi efectuat și prin instrumente externe (pentru Google Analytics – aici; pentru Google platforme de reclamă – aici; pentru Facebook platforme de reclamă  – aici; pentru alte platforme – aici и aici);

е. Dacă Utilizatorul – Cumpărător a efectuat o plată și prin urmare această plata este supusă unor investigări de către o instituție bancară sau financiară sau de către un organ legal, din cauza unor îndoieli de plata frauduloasă sau nerecunoscută sau la investigarea unor fraude, Administratorul poate furniza datele Utilizatorului – Cumpărător instituției respective bancare sau financiare sau organului legal.


VI. Securitatea datelor

Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru garantarea protecției Datelor voastre personale împotriva accesului sau divulgării neautorizate, modificării sau distrugerii accidentale sau ilegale a acestora.

Informațiile în format electronic sunt păstrate în centre de date protejate pe teritoriul Uniunii Europene. Transferul de date între severele și dispozitivul clientului/ browser-ul este criptat, realizat prin HTTPS.

adrese IP

În cazul în care Societatea păstrează adresele IP ale subiecților de date, aceasta este realizată pentru acordarea unei asistențe adecvate utilizatorilor, dacă este cazul, la prezența unor circumstanțe diferite (de exemplu: cumpărături care nu pot fi găsite, informații referitoare la starea cumpărăturilor și altele). Adresele IP sunt păstrate pentru o perioadă de 1 an (această perioadă este conformată conduitei unei părți din autorul Platformei d.p.d.v. al frecvenței cumpărăturilor și altor acțiuni). Adresele IP nu sunt furnizate unor părți terțe în nici un caz, în afara excepțiilor descrise. 

”COOKIE”-URI

Site-urile Platformei, precum și serviciile externe utilizate de ele, prestate de persoane terțe, utilizează ”cookie-uri” (cookies) pentru păstrare temporară a unor particule mici de informații, în scopul funcționării corecte a acestora și pentru prestarea unor servicii optime. Informații detaliate privind tipurile ”cookie-urilor” utilizate, setările, ștergerea. Etc., ați putea regăsi în următorul document – Politica privind ”cookie-urile”.

CLARIFICAREA UNOR PROCESE ȘI PASURI TEHNICE

Site-ul utilizează următoarele ”cookie-uri”:

__cfduid – cheie pentru chat-ul online din site

__zlcmid – cheie pentru chat-ul online din site

wplc_chat_status – cheie pentru chat-ul online din site

_gat – cheie analitică pentru google analytics

_gid – cheie analitică pentru google analytics

_ga – cheie analitică pentru google analytics

fr – cheie din Facebook.

Abonați-vă pentru noutăți
FII PRIMUL CARE PRIMEȘTE TOATE OFERTELE NOASTRE DE REDUCERI ȘI PROMOȚII!
+359893396985 - Обадете ни се сега !